4 czerwca 2019 roku świętujmy wspólnie to,
co wspólnie osiągnęliśmy – wolność
Wesprzyj projekt!

PROJEKT

Książka

"Lech. Leszek. Wygrać wolność" - najważniejsza rozmowa 2019 roku!

30 lat temu Polacy zdecydowali, że wolność jest najważniejsza. Wolną Polskę budujemy wspólnie – przedsiębiorcy, ludzie kultury, działacze społeczni, wszyscy obywatele.

Wolność ma fundamentalne znaczenie dla polskiej demokracji. W 1989 roku podwaliny pod przyszły sukces Polski położyło wiele osób, w tym Lech Wałęsa, twórca „Solidarności” i późniejszy prezydent RP oraz Leszek Balcerowicz, autor polskiej transformacji gospodarczej.

Czym jest wolność dla dwóch architektów polskiej demokracji? W jaki sposób ich działania i decyzje doprowadziły do demokratycznych przemian w Polsce? I czy wolność jest dana raz na zawsze?

Na te i inne ważne pytania odpowiada książka, będąca zapisem pierwszej rozmowy autorów polskiej transformacji, której wydanie nie było niemożliwe bez wsparcia wielu osób, którym serdecznie chcielibyśmy jeszcze raz podziękować.

Najbliższe spotkania autorskie na temat książki

Książka Lech, Leszek. Wygrać wolność

Kup książkę w Sklepie FOR!

Cały dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na wsparcie projektu.

Wirtualne Muzeum 1989

Takiej opowieści o polskiej transformacji dotąd nie było. Wydarzenia roku 1989 są przedstawione w formie wirtualnego muzeum, dostępnego dla każdego posiadacza komputera lub smartfonu.

Widz-internauta poznaje przeszłość „zanurzając się” w zrekonstruowane techniką 3D przestrzenie historyczne: m.in. wnętrze peerelowskiego mieszkania, salę obrad Okrągłego Stołu, sztab wyborczy „Solidarności” w dawnej kawiarni „Niespodzianka”. Wystawa - skierowana przede wszystkim do uczniów i studentów – łączy nowoczesną formę przekazu z wyczerpującą narracją historyczną. Uzmysławia skalę gospodarczej i cywilizacyjnej zapaści, w jakiej znalazła się PRL pod koniec lat 80. Pokazuje również zasługi solidarnościowej opozycji w przeprowadzeniu Polski od dyktatury i centralnego planowania do demokracji i wolnego rynku – a zwłaszcza rolę planu Balcerowicza w uwolnieniu naturalnej aktywności społeczeństwa. Dla widza stanie się jasne, że przeobrażenia polityczne sprzed 30 lat były właśnie „transformacją” państwa, torującą Polsce drogę do Unii Europejskiej.

Kolejne „sale” muzeum będą odsłaniane w trzech etapach:

 • 4 czerwca z okazji rocznicy wyborów,
 • 12 września z okazji powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
 • 17 grudnia z okazji ogłoszenia Planu Balcerowicza.

Zobacz Muzeum 1989

Redaktorem merytorycznym Wirtualnego Muzeum 1989 został dr Piotr Osęka, wybitny polski historyk, którego zainteresowania badawcze to przede wszystkim najnowsza historia Polski.

Polski cud gospodarczy: droga na Zachód

38 milionów ważnych małych planów

Z okazji 30-lecia Wolności i transformacji gospodarczej Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało specjalną stronę cud.for.org.pl, prezentującą wykres poziomu życia Polaków od 1918 roku oraz mapę poziomu życia, wolności gospodarczej i liberalnej demokracji w Polsce i Europie od 1989 roku.

Polski cud gospodarczy: droga na Zachód

Zobacz stronę

Specjalna edycja Komiksów Ekonomicznych

 

„Komiksy ekonomiczne” to projekt, który FOR realizuje od 2009 roku dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Santander Bank Polska S.A., a od 2018 roku także firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Celem konkursu jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej dla młodych ludzi formie komiksowej.

Każdego roku ze zwycięskich prac tworzona jest antologia komiksowa, która w formie papierowej trafia bezpłatnie do szkół w całej Polsce.

X edycja konkursu na Komiks Ekonomiczny dotyczyła tematyki transformacji politycznej i gospodarczej w Polsce po 1989 roku - uczestnicy mogli wybrać jeden z pięciu tematów:

 • Wielki sukces Polski po 1989 – czyli co zawdzięczamy transformacji gospodarczej
 • PRL a Polska po transformacji – znajdź różnice!
 • W kierunku Zachodu - droga Polski do NATO i Unii Europejskiej
 • Rozwój bankowości po 1989 r.
 • Korzyści z transformacji - poprawa ochrony i stanu środowiska naturalnego w Polsce po 1989 r.

30. rocznica Planu Balcerowicza

 

Raport FOR

W ciągu ostatnich 30 lat z jednego z najbiedniejszych krajów Europy udało nam się podnieść standard życia do poziomu Południa „Starej Unii”.

Polakom żyje się dzisiaj często lepiej niż Grekom i Portugalczykom. Europa Południowa to jednak również przestroga przed tym, jak przeregulowanie gospodarki ci rynku pracy, psucie finansów publicznych i niska jakość instytucji prowadzą do stagnacji. Dzisiaj Włosi i Grecy są biedniejsi, a Portugalczycy znajdują się na podobnym poziomie gospodarczym w stosunku do Niemców co 30 lat temu. Szeroki zakres wolności gospodarczej, sprawne instytucje, wysokie stopy zatrudnienia i duże firmy konsekwentnie zapewniają Europie Północnej wysoki poziom życia.

Celem raportu FOR nie będzie historyczna analiza ani prognoza rozwoju, ale przedstawienie rekomendacji, jak sprawić, aby polska gospodarka podążała „północną” ścieżką gospodarki niemieckiej czy holenderskiej, zamiast zatrzymać na poziomie Europy Południowej.

Publikacja Raportu odbędzie się podczas wyjątkowej konferencji z okazji 30. rocznicy Planu Balcerowicza.

Specjalna edycja Szkoły Leszka Balcerowicza

W tym roku, z uwagi na 30. rocznicę uchwalenia tzw. Planu Balcerowicza, FOR zaplanowało specjalną edycję Szkoły Leszka Balcerowicza, poświęconej 30 latom, które minęły od polskiej transformacji gospodarczej.

Ten projekt co roku gromadzi grupę ambitnych młodych ludzi, którzy biorą udział w wyjątkowych wykładach i warsztatach, prowadzonych przez ekspertów z dziedziny ekonomii, świata biznesu i komunikacji.

Tegoroczna szkoła odbędzie się w dniach 14-18 grudnia 2019 roku w Warszawie.

WESPRZYJ PROJEKT 30 LAT WOLNOŚCI

Wpłacając nawet najmniejszą kwotę wspierasz najważniejszą obywatelską inicjatywę z okazji 30 lat wolności w Polsce!

Działalność FOR jest finansowana w większości przez darowizny od sympatyków, osób i firm prywatnych, podzielających przekonanie, że wolności obywatelskie i gospodarcze oraz państwo prawa to podstawa dobrego życia każdego z nas. FOR nie korzysta ze środków rządowych ani nie realizuje analiz na zlecenie, aby zachować pełną niezależność.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: kontakt@for.org.pl
 2. Przysługuje Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Cofnięcie zgody jest możliwe przez kontakt pod adresem mailowym kontakt@for.org.pl
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Dane osobowe będą poddawane regularnym, comiesięcznym przeglądom. Przetwarzanie danych zostanie zakończone, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane przestanie być aktualny.

Kontakt

 

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w 2007 roku przez Leszka Balcerowicza. Zajmuje się analizowaniem większości obszarów polityki gospodarczej i prawa oraz tworzeniem rekomendacji dla rządzących i dla opinii publicznej. Przygotowuje autorskie raporty i analizy dotyczące polityki gospodarczej w Polsce.

Misją FOR jest zwiększanie w społeczeństwie aktywnego poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności (w tym zwłaszcza wolności gospodarczej) oraz dla podnoszenia poziomu praworządności w państwie.

Skontaktuj się z nami

Patrycja Satora
tel. +48 500 494 173
e-mail: Patrycja.Satora@FOR.org.pl

Agata Stremecka
e-mail: Agata.Stremecka@FOR.org.pl

Forum Obywatelskiego Rozwoju
ul. Ignacego Krasickiego 9A
02-628 Warszawa
tel. +48 22 628 85 11
e-mail: info@FOR.org.pl
www.FOR.org.pl